Om FN’s Verdensmål

De 17 Verdensmål blev vedtaget i FN i 2015 og skal nås inden 2030.

Forandring kræver, at man har en plan. FN’s 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden – Sustainable Development Goals eller bare Verdensmålene – er en global plan for, hvordan vi i fællesskab kan skabe en mere retfærdig verden, hvor både mennesker og miljø trives. De er oplagte at bruge som en ramme for projekter, der har til formål at skabe forandring.
Eftersom alle lande har skrevet under på, at de vil arbejde på at realisere målene, kan man med henvisning til Verdensmålene stille magthaverne til ansvar for, at de også sætter handling bag.

17 universelle og uadskillelige mål for en bedre verden inden 2030

Verdensmålene blev vedtaget i 2015, og vi har indtil 2030 til at realisere dem. Hvis det skal lykkes, må vi hjælpes ad. Det hele afhænger nemlig af de valg, vi hver især træffer hver eneste dag. Ikke alle har lige meget magt og indflydelse, men alle kan gøre en forskel og være med til at skabe forandring.

Verdensmålene var en hjertesag for Ban Ki-moon, daværende generalsekretær for FN. Det var en stor sejr, da det lykkedes alle 193 medlemslande at blive enige om formuleringen af de 17 mål og 169 delmål. Foto: Freya Morales/UNDP.

Verdensmålene bygger videre på de otte 2015-mål eller Millenium Development Goals, som især havde fokus på udfordringer i udviklingslandene. Til forskel er de 17 Verdensmål universelle – de gælder for alle.
Tankegangen bag Verdensmålene er, at verden er stærkt forbundet, og derfor går ansvaret for at skabe en bæredygtig verden også på tværs af landegrænser. Ingen er i mål, før alle er i mål.

Verdensmålene er også uadskillelige – de hænger sammen. Man kan for eksempel ikke skabe lighed mellem kønnene (mål 5) uden også at arbejde for kvalitetsuddannelse til alle (mål 4). På samme måde giver uddannelse ikke meget mening, hvis det ikke bagefter er muligt at få et anstændigt job (mål 8). Og fred (mål 16) er en helt grundlæggende forudsætning for overhovedet at skabe udvikling. Det betyder, at vi må arbejde med alle mål på en gang. Det kan godt virke noget uoverskueligt, men heldigvis har millioner af mennesker på alle niveauer af samfundet allerede engageret sig i kampen for forandring og en bedre fremtid for alle – og det kan I også!

Find inspiration til jeres eget forandringsprojekt her.


Mere information …

Det engelsksprogede website www.globalgoals.org samler en masse resurser – film, historier og rapporter – om verdensmålene. På www.verdenmaal.org og www.verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal kan man finde grundig information på dansk om de 17 mål og 169 delmål, og hvordan det går med at nå dem.