Undervisning

Undervisningsoplægget tager udgangspunkt i en film om en ung mand fra Filippinerne, som i kølvandet på en væbnet konflikt har engageret sig i at mobilisere de fordrevne, så de sammen kan stå op for sig selv og for retten til at vende tilbage til deres hjem.

Disse online-materialer er produceret af DIB til fri brug af interesserede lærere og elever, og det indeholder forslag til undervisning og aktiviteter i forbindelse med materialet samt til at eleverne kan analysere, reflektere over og diskutere temaerne i filmen De fordrevnes stemme og på hjemmesiden staaropforverden.dk.

Undervisningsoplægget giver et komplet overblik over de forskellige aktiviteter og fremgangsmåde i forhold til at bruge www.staaropforverden.dk i undervisningen og til elevernes læring. Udover at du kan finde dem i undervisningsoplægget, så har vi listet nogle af de vigtigste dokumenter, som vi håber I vil bruge, herunder:

Dette opgaveark kan eleverne bruge til at formulere og starte deres egene forandringsprojekter.

Denne PowerPoint-præsentation er til læreren og giver forskelligartet og spændende materiale til undervisningsgangen.

Når elever og lærere bruger undervisningsmaterialet, ser filmen De fordrevnes stemme og starter egne forandringsprojekter, så ville det betyde rigtigt meget for vores fremtidige materiale til jer, hvis I udfylder denne evaluering.


I DIB havde vi planlagt en række gæstelærerbesøg, som måtte aflyses grundet COVID19-forholdsregler. Vi står stadig til rådighed til at afholde disse besøg, når sundhedsmæssige hensyn tillader det. Kontakt os på dib@dib.dk.